De arbeidskrachten in de groene energie- en installatiesector zijn niet aan te slepen. Om het dreigende tekort tegen te gaan moet gekeken worden naar omscholing en extra personeel, aldus de Sociaal Economische Raad (SER).

Door een tekort aan arbeidskrachten zijn er steeds meer wachtlijsten met klanten die zonneboilers, zonnepanelen of warmptepompen geïnstalleerd willen hebben. Volgens de SER is het van groot belang om te investeren in personeel voor de groene energiesector. Dit komt doordat er veel te weinig mensen juist geschoold zijn. Momenteel staan er zeker honderden vacatures open voor experts, waardoor arbeidskrachten in de installatiesector niet zijn aan te slepen. Het aantal installatiewerkzaamheden bij Guidion, met name in de zonnepanelensector blijft ook alsmaar groeien, waarvoor steeds meer experts nodig zijn.

Omscholing

Naast zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen zorgt ook de bouw en het onderhoud van windmolenparken op zee voor veel nieuwe openstaande vacatures. De komende jaren zal het aantal ontslagen in de kolen-, olie,- en gassector verder oplopen. Volgens Mariëtte Hamer, voorzitter SER, kunnen ook vluchtelingen met een verblijfstatus in het veranderingsproces meegenomen worden. In de video in het volledige artikel zie je een vluchteling uit Syrië die van tandtechnicus is omgeschoold tot een zonnepanelen expert. Ook Guidion zet zich hiervoor in, doordat we sinds kort een samenwerking zijn aangegaan met NewBees, een organisatie die traineeships opzet voor statushouders. Hierover later meer!

Interesse om aan de slag te gaan in deze sector? Bekijk dan snel de opdrachtenpagina.