Het creëren en handhaven van veilige en (milieu)verantwoorde werkomstandigheden zijn voor Guidion belangrijke doelstellingen. Het zijn bovendien vaste onderdelen van ons beleid in de samenwerking met installatie- en onderhoudsmonteurs in de energiesector en onze partners. Het behalen van het VCA** certificaat is daarom een logische stap in het werken volgens dit beleid.

Veilig werken volgens de VGM-normen

Sinds 21 november 2019 is Guidion op het gebied van energie VCA** gecertificeerd. De VCA-certificering is bedoeld voor aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren onder risicovolle omstandigheden. In het geval van Guidion gaat het hierbij om het installeren, repareren en onderhouden van warmte- en koude-installaties en zonnepanelen. De directie van Guidion is nauw betrokken bij de uitwerking en naleving van het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid (VGM). Zij zorgt er onder meer voor dat er jaarlijks een VCA**-audit wordt uitgevoerd, loopt minstens twee keer per jaar mee met installatie- en onderhoudswerkzaamheden in het veld en stelt in samenwerking met de collega’s van de energieafdeling de VGM-structuren en -systemen in werking. Het beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, (brand)schade, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en negatieve milieu-impact te kunnen voorkomen. Door hier actief op te sturen, creëren we gezamenlijk meer veiligheidsbewustzijn en dringen we het minimaal aantal VGM-incidenten fors terug.

Het VCA**certificaat

In de basis bestaat de Veiligheids Checklist Aannemers uit twaalf onderdelen, die vind je hier. Guidion heeft het stappenplan voor VCA** doorlopen en actiepunten opgesteld om het VGM-beheerssysteem continu te verbeteren, waardoor we nu aan alle VCA-eisen voldoen.

Ook aan de slag gaan in de energiesector? Bekijk onze opdrachten.