De NEN 1010, de norm voor elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw, krijgt een uitbreiding die bestaat uit twee delen. Allereerst lichten we in dit artikel de belangrijkste punten uit over verschillende manieren om energie te besparen en hoe je hier als installateur het beste mee om kan gaan.

 

 

 

 

 

 

 

Energie besparen bij elektrische installaties
Nederland verduurzaamt en daarom wordt er gekeken naar alternatieven om de ecologische voetafdruk te verminderen. De nieuwe delen van de NEN 1010 dragen hieraan bij. In het eerste deel van de uitbreiding van de NEN 1010 komen belangrijke onderwerpen aan bod als het gaat om energiebesparing bij elektrische installaties.

Energieverliezen beperken
Energieverliezen worden bepaald door stromen die door leidingen en transformatoren lopen. Je kunt die stromen beperken om energie te besparen, door de leidingen het kortst te maken waar grote stromen lopen. Daarnaast kan de dikte van de leidingen worden aangepast. Een dikkere leiding betekent weinig stroomverbruik en een lager energieverlies. Alhoewel een dikkere leiding over het algemeen duurder is, zullen deze kosten terugverdiend worden naarmate een installatie langer draait en de verliezen beperkt worden.

Transformatoren
Het aantal en de positie van transformatoren spelen bovendien een rol in de mate van energieverlies. Door hier bewust mee om te gaan kan energieverlies worden beperkt. De positie bij één transformator bepaalt voor een deel de energieverliezen in de voedingsleidingen. Bij meerdere transformatoren zijn de energieverliezen in de kabel kleiner, al kan er in dat geval eerder sprake zijn van nullastverliezen.

Energieverbruik in kaart
Door parameters te gebruiken wordt energieverbruik zichtbaar en kan uiteindelijk energie worden bespaard. Een voorbeeld is een gebouwbeheersysteem waarbij je onder andere inzicht hebt in temperatuur, bezetting, daglicht, kunstlicht en de stroomvoorziening. Nadat dit in kaart is gebracht is het mogelijk om energiebesparende maatregelen door te voeren, die idealiter geautomatiseerd worden. Denk aan energiezuinige componenten, zoals LED-verlichting, energiezuinige motoren of transformatoren met lage nullastverliezen.

Certificering
Naast informatie over energiebesparing komt het onderwerp certificering ook aan bod in de uitbreiding op de NEN 1010. Er staat beschreven hoe je de efficiency-klasse van een installatie ten opzichte van energiebesparing kunt berekenen en daarbij het beste rekening kunt houden met verschillende details.

Onderscheid je als installateur met energiezuinige installaties
Hoe ga je als installateur om met deze ontwikkelingen? Door op de vraag van de consument in te spelen met certificering en classificatie van een energiezuinige installatie.

“Geleidelijk aan zullen klanten dit ook van installateurs verwachten. Ze worden kritischer en zullen installateurs niet zomaar op hun blauwe ogen geloven. Ze willen de berekeningen zien waarin zichtbaar wordt tot welke klasse de installatie behoort.”, aldus Sjef Cobben, hoogleraar TU Eindhoven en hoofdredacteur van Kennisbanken E-Installatie.

Wil je meer weten over energiezuinige alternatieven? Lees dan ons artikel over warmtepompen.

Bron: https://www.installatiejournaal.nl/nen-1010