De organisatie Wi-Fi Alliance voert namen in voor WiFi-standaarden. De icoontjes geven aan met welke WiFi-standaard je te maken hebt.

Onderscheiden van de WiFi-standaarden

Wi-Fi Alliance voert de namen voor de verschillende WiFi-standaarden in, zodat het makkelijker is om ze te onderscheiden. De standaarden komen van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Zo krijgen 802.11n en 802.11ac de namen Wi-Fi 4 en Wi-Fi 5. De nieuwste IEEE 802.ax-standaard zal Wi-Fi 6 gaan heten.

Icoongebruik binnen hardware en software

Wi-Fi Alliance stelt icoontjes beschikbaar voor makers van hardware, zodat ze die op hun apparaten kunnen plakken. Voor softwaremakers kunnen de icoontjes gebruikt worden in hun interface. Op die manier geven besturingssystemen weer met welk type netwerk een apparaat verbonden is.

Opvolgende nummers

Het certificatieprogramma van Wi-Fi Alliance wordt volgend jaar aangepast met de nieuwe namen. Nieuwe releases van de WiFi-standaarden zullen een opvolgend nummer krijgen. Wanneer de nieuwe namen te zien zijn in de besturingssystemen is nog niet bekend.

Wil jij een expert worden op het gebied van WiFi en telecom? Bekijk de opdrachtenpagina en ga een samenwerking met ons aan.